Chọn sản phẩm & Phân phối
Thông tin người tặng quà
Xác nhận & Thanh toán

Các loại Mobile Gift

Hướng dẫn đặt hàng
Giá đã bao gồm thuế VAT 8%
MOBILE GIFT 1
Giá trị sử dụng
50.000đ
Giá tặng qua Email
52.500đ
Giá tặng qua SMS
53.500đ
+
-
0
MOBILE GIFT 2
Giá trị sử dụng
100.000đ
Giá tặng qua Email
105.000đ
Giá tặng qua SMS
106.000đ
+
-
0
MOBILE GIFT 3
Giá trị sử dụng
200.000đ
Giá tặng qua Email
210.000đ
Giá tặng qua SMS
211.000đ
+
-
0
MOBILE GIFT 4
Giá trị sử dụng
500.000đ
Giá tặng qua Email
525.000đ
Giá tặng qua SMS
526.000đ
+
-
0
MOBILE GIFT 5
Giá trị sử dụng
1.000.000đ
Giá tặng qua Email
1.050.000đ
Giá tặng qua SMS
1.051.000đ
+
-
0
MOBILE GIFT M1
Giá trị sử dụng
10.000đ
Giá tặng qua Email
10.500đ
Giá tặng qua SMS
11.000đ
+
-
0
MOBILE GIFT M2
Giá trị sử dụng
20.000đ
Giá tặng qua Email
21.000đ
Giá tặng qua SMS
22.000đ
+
-
0