Tự khích lệ bản thân không những áp dụng được cho công việc mà còn cho cả cuộc sống bên ngoài, cho gia đình của bạn nữa.